• firemné akcie
    • športové dni
    • detské, rodinné akcie
    • vianočné a iné večierky
    • kick-off akcie
  • dealerské dni, predajné koferencie
  • teambuilding aktivity
  • konferenčné služby
  • incentívne programy
  • akcie pri uvádzaní nového produktu na trh
  • večierky, športovné a kultúrne akcie pre zamestnancov, obchodných partnerov a zákazníkov