• zapojenie vašej značky do súčasného alebo nového konceptu predajného miesta
  • zjednotenie prezentácií a komunikácie na trhu
  • priama propagácia a prezentácia produktov a služieb na trhu
  • zážitkový marketing - demonštrácie, testovanie, promo akcie v mieste predaja, interaktívna propagácia
  • produktové školenia
  • aktivácia a budovanie komunity